Έντυπα για την Contract A.E

Πελάτης

Contract A.E
Το project υλοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας με την Insurance Innovation για πελάτη της.

Υπηρεσίες

Σχεδιασμός εντύπων για την Contract A.E
μία από τις μεγαλύτερες Εταιρίες Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα

Σχεδιασμός εντύπων

Σχεδιασμός ολοσέλιδης καταχώρισης για περιοδικό