ΙΑΣΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ

Πελάτης

ΙΑΣΩΝ Πρακτορέυσεις Ασφαλιστικών Εταιριών
Το project υλοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας με την Insurance Innovation για πελάτη της.

Υπηρεσίες

Σχεδιασμός Video & Oλοσέλιδης καταχώρισης

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ